Fundacja FRACTAL

Pomysłodawca i zarazem fundator Fundacji FRACTAL, Tomek Ciesielski, od kilkunastu lat jest związany z branżą ogrodniczą w Polsce i Europie. Jego główna zawodowa aktywność skupiona jest wokół fotografii i filmu. W 2008 roku został pierwszym polskim fotografem, członkiem dwóch branżowych stowarzyszeń skupiających: autorów, wydawców, fotografów i filmowców, Garden Media Guild oraz Professional Garden Photographers` Association. 

Częste zawodowe podróże głównie do Wielkiej Brytanii pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia również we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Tomek stale współpracuje z Royal Horticultural Society, National Trust oraz National Garden Scheme. 
To właśnie te doświadczenia postanowił przenieść na lokalny grunt otwierając Fundację FRACTAL.

Głównym celem powołania Fundacji FRACTAL jest edukacja i tworzenie relacji pomiędzy różnymi społecznościami, na każdym szczeblu ich funkcjonowania. 
Poprzez wzrost świadomości społecznej o wpływach na środowisko naturalne oraz poprzez kulturę i sztukę fundacja pragnie stwarzać możliwości wspólnego rozwoju społecznego i osobistego wszystkich obywateli.